pl

dr Tomasz Wiskulski

pracownik Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Uwarunkowania ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji

Data nadania stopnia doktora:

3 March 2017

Promotor:

prof. UG, dr hab. Jan A. Wendt

Recenzenci:

prof. UG, dr hab. Tomasz Michalski z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UW, dr hab. Marcin Solarz z Uniwersytetu Warszawskiego

dr Delia Bar-Kołelis

absolwentka Studiów Doktoranckich z zakresu Geografii i Oceanografii UG

Shopping tourism on the eastern borders of the European Union

Data nadania stopnia doktora:

11 March 2016

Promotor:

prof. UG, dr hab. Jan A. Wendt

Recenzenci:

prof. wiz. UG, dr hab. Alexandru Ilies z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. IGiPZ PAN, dr hab. Marek Więckowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

dr Marcin Połom

pracownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego

Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989-2013

Data nadania stopnia doktora:

11 March 2016

Promotor:

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, prof. dr hab. Stanisław Koziarski z Uniwersytetu Opolskiego

dr Anna Morawska

pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Obszary problemowe Śródmieścia Gdańska

Data nadania stopnia doktora:

4 December 2015

Promotor:

prof. UG, dr hab. Tomasz Michalski

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy J. Parysek z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. AP, dr hab. Aleksander Kuczabski z Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr Tadeusz F. Bocheński

pracownik Katedry Badań Miast i Regionów Uniwersytetu Szczecińskiego

Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Data nadania stopnia doktora:

16 January 2015

Promotor:

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Koziarski z Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Zdzisław Kordel z Uniwersytetu Gdańskiego

dr Renata Anisiewicz

pracownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego

Rozwój polsko-kaliningradzkich powiązań transgranicznych przed 1990 rokiem

Data nadania stopnia doktora:

30 June 2011

Promotor:

prof. UG, dr hab. Tadeusz Palmowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Ciok z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. UG, dr hab. Jan Wendt z Uniwersytetu Gdańskiego

dr Jolanta Mazurek

pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

Identyfikacja i ocena lokalnych uwarunkowań rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich Pobrzeża Koszalińskiego

Data nadania stopnia doktora:

15 February 2008

Promotor:

prof. UG, dr hab. Tadeusz Palmowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. PK, dr hab. Michał Jasiulewicz z Politechniki Koszalińskiej

dr Maciej Tarkowski

pracownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego

Centra i peryferie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie transformacji ustrojowej

Data nadania stopnia doktora:

18 May 2007

Promotor:

prof. UG, dr hab. Tadeusz Palmowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Marek Dutkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Wiktor Szydarowski

koordynator projektu Transbaltic w Szwecji

Pasma rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie Bałtyckiej – prawidłowości powstawania i przekształceń

Data nadania stopnia doktora:

27 June 2003

Promotor:

prof. UG, dr hab. Marek Dutkowski

Recenzenci:

prof. ndzw., dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, dr hab. Tadeusz Palmowski z Uniwersytetu Gdańskiego

dr Tomasz Michalski

pracownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa gdańskiego w latach 1976-1996

Data nadania stopnia doktora:

30 June 2000

Promotor:

prof. UG, dr hab. Marek Dutkowski

Recenzenci:

prof. AE, dr hab. Wanda Gaczek z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy J. Parysek z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Leszek Zaborski z Akademii Medycznej w Gdańsku

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Katedry prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada notę 20 pkt.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego.

więcej ...