en

Zespół Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza studentów kierunków Geografia i Gospodarka przestrzenna do uczestnictwa w seminariach dyplomowych (licencjackich i magisterskich).

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Katedry w wyznaczonych terminach, które w każdym roku akademickim ogłasza Dyrekcja Instytutu Geografii.

Seminaria licencjackie na kierunku Geografia prowadzą: dr Renata Anisiewicz i dr Marcin Połom

Seminaria licencjackie na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzą: dr hab. Tomasz Michalski, profesor nadzwyczajny, dr hab. Aleksander Kuczabski, dr Marcin Połom i dr Maciej Tarkowski

Seminaria magisterskie na kierunku Geografia prowadzą: prof. dr hab. Tadeusz Palmowski i dr hab. Jan A. Wendt, profesor nadzwyczajny

Seminaria magisterskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzą: prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, dr hab. Tomasz Michalski, profesor nadzwyczajny i dr hab. Aleksander Kuczabski

 

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Katedry prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego.

więcej ...