en

Tematyka serii

Od 1999 roku zespół Katedry prowadzi własną serię wydawniczą pod nazwą „Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Seria jest prowadzona w języku polskim oraz angielskim. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Analizy dotyczą regionów nadmorskich, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Bałtyckiej, zwłaszcza Polski Północnej i Obwodu Kalingradzkiego.

Komitet Naukowy

Gerhard Bahrenberg (Brema), Roger Bivand (Bergen), Marek Dutkowski (Szczecin), Gennadij M. Fiodorow (Kaliningrad), Valentin S. Korneevets (Kaliningrad), Thomas Lunden (Sztokholm), Tomasz Michalski (Gdańsk), Tadeusz Palmowski (Gdynia), Jerzy J. Parysek (przewodniczący, Poznań), Eugeniusz Rydz (Słupsk), Jan A. Wendt (Gdańsk).

Sekretarz serii

dr Marcin Połom - marcin.polom@ug.edu.pl

Adres redakcji

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Instytut Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
tel. 58 523-65-58

Regiony Nadmorskie 26

Morawska A., Michalski T., 2017, Obszary problemowe śródmieścia Gdańska, "Bernardinum", Gdańsk-Pelplin, ss. 132 (recenzent: A. Kuczabski)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 25

Anisiewicz R., Połom M., Tarkowski M. (red.), 2017, Rozwój regionalny i lokalny w perspektywie geograficznej, "Bernardinum", Gdańsk-Pelplin, ss. 208 (recenzent: Z. Kordel)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 24

Połom M. (red.), 2016, Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich, "Bernardinum", Gdańsk-Pelplin, ss. 116 (recenzent: A. Przybyłowski)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 23

Bocheński T., Palmowski T., 2015, Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XX wieku, "Bernardinum", Gdańsk-Pelplin, ss. 136 (recenzent: P. Czapliński)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 22

Szymańska W. (red.), 2014, Elementy rozwoju społeczneggo regionów nadmorskich, "Bernardinum", Gdańsk-Pelplin, ss. 167 (recenzent: T. Palmowski)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

Regiony Nadmorskie 21

Czapliński P. (red.), 2013, Wybrane problemy gospodarki morskiej, "Bernardinum", Gdańsk-Pelplin, ss. 158 (recenzent: T. Palmowski)

 

Pobierz książkę w formacie PDF

strona 1
Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Katedry prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego.

więcej ...