en

mgr Bartosz Korinth

e-mail

Zainteresowania naukowe:
  • geografia turystyki
  • przestępczość w przestrzeni miejskiej
  • dydaktyka geografii
Opiekun naukowy:

dr hab. Jan A. Wendt, profesor nadzwyczajny

mgr Bartłomiej Kulas

e-mail

Zainteresowania naukowe:
  • geografia polityczna
  • samorząd terytorialny
  • dydaktyka geografii
Opiekun naukowy:

prof. dr Alexandru Ilieş (Uniwersytet w Oradei, Rumunia)

mgr Dominik Wilk

e-mail

Zainteresowania naukowe:
  • problemy rozwoju lokalnego
  • delimitacja i rozwój obszarów metropolitalnych
  • rewitalizacja i partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
Opiekun naukowy:

dr hab. Jan A. Wendt, profesor nadzwyczajny

Jubileusz 20-lecia
Regiony Nadmorskie

Od 1999 roku zespół Katedry prowadzi dwujęzyczną serię wydawniczą pod nazwą "Regiony Nadmorskie/Coastal Regions”. Tematyka prac poruszanych w książkach dotyczy wybranych zagadnień społecznych, ekonomicznych, politycznych i ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obszarów nadmorskich. Zachęcamy do lektury i przesyłania artykułów.

więcej ...
Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

więcej ...
Publikacje książkowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi książkami wydanymi w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego.

więcej ...